Sertifikati

Standardi po kojima Vladejic d.o.o. prerađuje lešnik zadovoljavaju HACCP sistem.

 

vladejic pg haccp sistemOtkupna stanica Vladejić P.G. radi po HACCP sistemu.

 

 

 

Sertifikat - Administrator deklarisanja proizvoda

 

Sertifikat - HACCP Administrator

 

Sertifikat - ISO 9001 sistem menadžer

 

Diploma - o stručnoj osposobljenosti

 

Diploma - o stečenom višem obrazovanju